SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRAK

Könyvviteli szolgáltatás

 

Az egyéni és társas vállakozások részére egyszeres és kettős könyvelés.

Szolgáltatás tartalma: 

* A könyvelés keretében elvégzésre kerül az átadott könyvelési bizonylatok egyszeres vagy

   kettős könyvvitel keretében történő feldolgozása, ennek keretében a bizonylatok formai

   követelményeinek felülvizsgálata, kontírozása és számítógépes rögzítése.

* Vállaljuk a havi rendszerességgel átadásra kerülő bizonylatok 5-7  munkanapon belüli

   egyszeres - kettős könyvvitel szerinti feldolgozását, valamint a feldolgozott bizonylatok

   éven belüli tárolását, és a feldolgozott adatokból a megbízó részére a kért információkat

   biztosítjuk mind papír alapon, mind személyesen, mind a fejlesztés alatt álló saját,

   közvetlen, és egyéniesített web felületen.

* Vállaljuk a könyveléshez szükséges analitikák illetve egyéb nyilvántartások vezetését, így

   különösen az - ÁFA analitika,  - Vevő, szállító analitika, - Tárgyi eszköz nyilvántartás

* Vállaljuk a havi–negyedéves-éves rendszerességgel jelentkező Bevallások elkészítését, a

   havi költségvetési kapcsolatok kimutatását, a jelentkező ÁFA és járulék bevallások

   elkészítését.

* Az elvégzett könyvviteli munkák szabályszerűségéért anyagi felelősséget vállalunk, egyben

   vállaljuk, hogy az átadásra került bizonylatok alaki vagy szabályszerűségi hibáiról a

   megbízót tájékoztatjuk

* Külön díjazás ellenében vállaljuk a megbízó éves bevallásainak, beszámolóinak

   elkészítését.

   Ennek keretében az éves zárások elkészítését, záró bevallások, beszámolók elkészítését,

   letétbe helyezését.

* Magánszemélyek éves adóbevallásainak elkészítését igazolások alapján vállaljuk.

 

  Árak: Egyedi megállapodás alapján, havi átlagos bizonylat mennyiség szerint

  Irányárak: Nettóban

  Egyéni vállalkozó:  Minimum                      6.000.-Ft/hó

                                    Szolgáltató tev.     6 – 15.000.-Ft/hó között jellemzően

                                    Ker.-Vendéglátó  15 - 30.000.-Ft/hó között jellemzően

  Társaságok:            Minimum                     12.000.-Ft/hó

                                    Szolgáltató tev.    15 – 35.000.-Ft/hó között jellemzően

                                    Ker.-Vendéglátó  25 – 80.000.-Ft/hó között jellemzőem

  Magánszemélyek: Éves bevallás minimum 3.000.-Ft/db

 

-Egyesületek, alapítv ányok, nonprofit szervezetek egyszeres és kettős könyvelése.

Szolgáltatás tartalma megegyezik az előző pontban részletezetekkel.

Árak: Egyedi megállapodás, havi átlagos bizonylat mennyiség szerint

Irányárak: Nettóban: Minimum               6.000.-Ft/hó